Bonus Green Energy AmbA - Fremtidens grønne energi


Foreningen er stiftet for at fremme energiproduktionen på landmandens egen jord. Vi står sammen om at skabe en organisation, der er stærk nok til at underbygge processen, når landmanden arbejder med etableringen af sol- eller vindprojekter.

Vi samler den nødvendige viden og har samtidig mange gode samarbejdspartnere i markedet. Vi er medlem af flere brancheorganisationer, som understøtter os i arbejdet.


Om os
Web by the friendly dotpeople